2021-06-09 11:55:00

Obavijest - izborni predmeti

Poštovani roditelji!

Prema zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi svaki učenik ima pravo upisati 2 izborna predmeta koja je obavezan pohađati cijelu nastavnu godinu. U našoj školi izborni su predmeti:

1. Informatika (1., 2., 3., 4., 7. i 8. razred)

2. Njemački jezik (4., 5., 6., 7. i 8. razred)

3. Latinski jezik (5., 6., 7. i 8. razred)

4. Grčki jezik (7. i 8. razred)

Učenici se već na početku svoga školovanja opredjeljuju za izborne predmete koji su im ponuđeni sukladno njihovoj dobi. Prema članku 27. stavku 6 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, učenik može prestati pohađati nastavu izbornog predmeta nakon pisanog zahtjeva roditelja/skrbnika učenika koji se mora dostaviti učiteljskom vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za sljedeću školsku godinu.

Ukoliko postoje učenici koji se žele ispisati s pojedinog izbornog predmeta njihovi roditelji trebaju ispuniti zahtjev kojeg možete preuzeti na linku ispod teksta.

Ravnatelj

Za preuzimanje zahtjeva klikni na "opširnije".


Katolička osnovna škola Virovitica